XYLOS

Introductie

Onder deze naam is een drietal houtvrienden — Nelis Mourik, Henk Bakker en Willem Hurkmans — onder de vlag van de International Wood Collectors Society [IWCS] gestart met het aanmaken en uitgeven van houtmonsters. Aan de oprichting van XYLOS zijn meer dan twee jaar verkenningen en enig marktonderzoek voorafgegaan. De laatste anderhalf jaar zijn er daadwerkelijk houtmonsters geproduceerd. Van ruim 120 houtsoorten zijn monsters beschikbaar en dit aantal zal regelmatig aangroeien.

De monsters zijn rondom goed afgewerkt, voldoen aan het formaat 153 x 76 x 12.5 mm dat de International Wood Collectors Society [IWCS] hanteert en zijn voorzien van een etiket. Via deze pagina kunt u deze monsters, voor zover voorradig, bestellen. Levering verloopt per post.

Cupressaceae
Thuja standishii
Japanese Arborvitae / Kurobe
Japan south / Netherlands
XYLOS – 063

Omdat wij ernaar streven, monsters van bijzondere soorten, vaak struiken, uit te geven, is het onvermijdelijk dat de monsters van deze soorten samengelijmd worden uit meerdere delen. Enkele foto’s op deze pagina geven hier voorbeelden van. Natuurlijk zijn er ook heel wat soorten die meestal voldoende groot worden voor ongelijmde monsters. Er is soms jarenlang materiaal gespaard en verzameld om van soorten waarvan je vrijwel nooit ongelijmde monsters ziet, toch ongelijmde monsters uit te geven. Soms is het verzamelde materiaal, alvorens het gezaagd werd, gewaterd om de bewerkbaarheid te bevorderen en kopscheuren tegen te gaan. Over diverse aspecten van het verzamelen en het bewerken van hout tot monsters verschijnen geregeld interessante artikelen in World of Wood, het tijdschrift van de IWCS.

De identificatie van de soorten berust bij Raimund Aichbauer [microscopisch onderzoek], de veldidentificaties doen Henk, Nelis en Willem ter plaatse al. De naamgeving verloopt vaak via de US National Plant Germplasm System (of GRIN) of The Plant List, maar soms via andere bronnen als zij meer recente inzichten hebben opgenomen. Er zullen uitvoerige beschrijvingen van de soorten op deze pagina worden gepubliceerd.

Enkele details

Onze oorsprong

Het doel van XYLOS is niet zozeer het uitbreiden van de eigen collecties van Willem, Nelis en Henk – dat lukt ons zonder XYLOS ook wel – maar op een leuke manier bezig blijven met onze hobby, het onderhouden van onze onderlinge vriendschappen en richting de IWCS iets terug te doen voor wat deze organisatie ons heeft gegeven aan kennis, houtmonsters en vriendschap. Daartoe produceren wij in omvang kleine series houtmonsters die wij aan andere IWCS leden, HVC Leden en bevriende relaties gaan aanbieden.

Anacardiaceae
Rhus sandwicensis
Neneleau
Hawaii
XYLOS – 081

Selectie van uit te geven soorten

Wij streven ernaar om vooral uit te geven wat anderen niet uitgeven. Dat is een van de redenen waarom XYLOS unieke soorten zal aanbieden, tegelijk is dat een reden voor het uitgeven van samengestelde monsters. Waar anderen het wegens de kleine afmetingen niet de moeite waard vinden om bepaalde soorten uit te geven, is Nelis’ expertise in het samenstellen van monsters uit kleine elementen zodanig, dat wij dit wel zullen doen. Daarom wordt er soms lange tijd, soms letterlijk jarenlang, ‘hout gespaard’ tot er voldoende is voor monsters. Natuurlijk geldt dit niet alleen voor soorten ‘uit het wild’ maar ook voor die uit Botanische Tuinen.  Wellicht kunt u zich voorstellen dat het lang bewaren van materiaal wel ruimtebeslag met zich meebrengt, en het moet ook goed blijven. Onder meer wateren geeft daar mogelijkheden voor.

 

Verzamelbeleid

Omdat wij dankbaar zijn voor wat de natuur ons biedt wordt in het wild met terughoudendheid verzameld en we hanteren daarbij het criterium dat er van struiken enkele dikke stammetjes worden meegenomen, de plant kan zich dan herstellen en weer krachtig uitlopen. De aantallen waarin een soort voor komt zijn bepalend voor al dan niet verzamelen. CITES-regels zullen strikt in acht worden genomen en ook zal de status waaronder een soort bekend is bij de IUCN meespelen. Bedreigde soorten worden niet in het wild verzameld, tenzij het dood of door natuurgeweld onherstelbaar beschadigd materiaal betreft. Voortschrijdend inzicht speelt daarbij een rol en we streven ernaar om zowel wat de status als naamgeving betreft steeds de meest recente inzichten te volgen. XYLOS streeft actief naar het reduceren van haar ecologische voetafdruk.

Identificatie

Identificatie van het hout wordt verzorgd door Raimund Aichbauer via microscopisch onderzoek. Raimund heeft een grote collectie monsters, blokjes en micropreparaten die als vergelijkingsmateriaal dienen; verder heeft hij een ruime ervaring met dit soort onderzoek, geeft ook privéles in houtanatomie.

Verslaglegging

Henk en Willem houden allebei een collectie bij van alles dat is uitgegeven: de moeder- en dochtercollectie. In de ongeveer 1,5 jaar dat XYLOS bestaat zijn deze twee collecties uitgegroeid tot zo’n 120 houtsoorten. Mocht er later onduidelijkheid bestaan over de identificatie of over de eigenschappen van een uitgegeven monster, dan is onderzoek nodig. Ook zullen deze twee collecties dienen als uitgangsmateriaal voor foto’s. Raimund zal microfoto’s maken waarmee de identificatie wordt ondersteund. Bij alle soorten waar dat mogelijk is, zal behalve hout ook ander materiaal verzameld worden [bladeren, bloemen, vruchten etc.] waarna dit materiaal bij Naturalis wordt afgeleverd, als voucher voor het verzamelde hout.

Fabaceae (M)
Prosopis chilensis
Chilean Mesquite
Chili; Argentina; Peru; + / France
XYLOS – 022

Etikettering

Henk verzorgt de etiketten [zie de voorbeelden] waarbij hij etiketten uit de VS importeert, omdat deze in Nedeland niet verkrijgbaar zijn. Dit is het officiële IWCS – standaardformaat, waarmee niet alleen een universeel, maar ook erg mooi resultaat wordt bereikt. Elk monster wordt geleverd met een etiket en voorzien van zijn botanische naam en familie volgens GRIN of The Plant List. Bovendien zijn natuurlijk verspreidingsgebied en herkomst van het monster, alsook de meest gebruikelijke handelsnaam / namen van soorten die niet in de handel zijn, de lokale namen vermeld. Bovendien staat op het etiket ook XYLOS en een volgnummer. Henk print de etiketteren met een al jaren geleden hiervoor gemaakt sjabloon, direct vanuit Excel. Voor een etiket hoeft slechts de betreffende regel uit Excel te worden gekopieerd waarna het etiket op het beeldscherm verschijnt. Op deze wijze kunnen in één keer voor 30 verschillende houtsoorten etiketten worden gemaakt. Die etiketten worden gedrukt op Avery 5160 white easy peel address labels. Dit is hetzelfde type etiket als door Alan Curtis en Gary Green, bekende IWCS-leden, wordt gebruikt.

 

Taakverdeling

Wij doen alledrie ons best om nieuwe houtsoorten te verwerven. Bij Willem is dat vooral hout afkomstig van bomen en struiken die op Kreta groeien, bij Nelis hout  dat hij in zijn beroep als orgelbouwer tegenkomt en hout uit allerlei tuinen en parken en bij Henk hout dat hij in heden en verleden via IWCS leden heeft verworven en hout dat hij wereldwijd tegenkomt op Ebay, bij buitenlandse houthandelaren, op vakanties, etc.

De administratie van XYLOS, het maken van etiketten en de opslag en t.z.t. distributie van houtmonsters berusten bij Henk. De biologische aangelegenheden, naamgeving, schrijven van artikelen voor WoW etc. berusten bij Nelis en Willlem.

 

Ebenaceae
Diospyros blancoi
Kamagong / Mabolo / Velvet Persimmon
Philippines
XYLOS – 065

Leveringsvoorwaarden

Op deze pagina en in onze advertenties in World of Wood vindt u alle contactgegevens voor het bestellen van houtmonsters. Gezien ons streven om bijzondere soorten uit te geven is het aantal te bestellen monsters in eerste instantie beperkt tot 1 per persoon. Wanneer na zekere tijd ieder de kans heeft gehad om te bestellen en er nog materiaal voorradig is, kan er wel meer geleverd worden, voor zo ver beschikbaar. Betaling per PayPal of bankoverschrijving na ontvangst van deze gegevens.

Nadat U heeft besteld krijgt U zo spoedig mogelijk een bevestiging daarvan. Daarna kan het enige tijd duren om Uw bestelling gereed te maken. Als het zover is ontvang U een verzoek tot betaling. Nadat Uw betaling binnen is zal Uw bestelling zo snel als mogelijk is aan U worden verzonden.
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.

Illustraties en soortbeschrijvingen

Illustraties van het type zoals hier op de pagina; Soortbeschrijvingen met voldoende oog voor klimaataspecten, biotoop, bodem, traditioneel gebruik, kweek etc., zodat de besteller leuke en zinvolle informatie kan oproepen.

© copyright
Categorieën: XYLOS

2 reacties

piet voermans · 29 juli 2020 op 12:16

Ziet er erg mooi uit Raimund. Prima gedaan.
Xylos is welkom op onze website van houtvrienden.
Weer een mooie aanvulling en informatiebron.

Willem · 14 oktober 2020 op 20:11

Raimund, ik wil je graag complimenteren met de wijze waarop je onze website beheert; en samen met Piet denk ik dat Xylos een leuke en zinvolle aanvulling vormt op onze website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Maximale bestandsgrootte van upload: 1 GB. Je kunt uploaden: afbeelding, audio, video, document, spreadsheet, Interactief, tekst, archief, code, andere. Links naar YouTube, Facebook, Twitter en andere diensten die in de reactietekst worden ingevoegd, worden automatisch ingesloten. Bestand hier neerzetten