Kabouter appartement

Een kabouter appartement

 

 

 

Op een herfstdag wandelden we graag door ons Roggebotse bos. Het bos is aangeplant kort na het droogvallen van Oostelijk Flevoland, rond 1963. Nu dus ruim 50 jaar oud. Het bos is aangeplant als een productie bos, met meest populieren en een beetje naaldhout. Dit alles op een voormalige zandbank bij de monding van de IJssel, in het voormalige IJsselmeer.

 

 

 

 

De populieren zijn meest allang  “geoogst”, men heeft er voor de variatie een paar laten staan, tussen de aanplant van een gevarieerd loofbos.

Appartement met Balkon

 

 

Op  een van de oude afgestorven populieren, groeien nu tonderzwammen. Meestal zie je die op oude beuken stammen.

Het lijkt wel op een kabouter appartement  met balkons met een prachtig uitzicht!
© copyright
Categorieën: Gezien

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here