Stap voor stap determineren

In de loop der jaren hebben veel mensen mij om hulp gevraagd bij het determineren van een onbekende houtsoort. Meestal meldt zich iemand per e-mail met de vraag of men kan vertellen welke houtsoort het is. Veelal met maar één enkele foto als bijlage. Soms ook alleen een foto van het radiaal of tangentiaal oppervlak of gewoon van een stuk stamhout zonder vergroting. (meer…)

Juveniel hout, deel 4

Juveniel hout, deel 4 Veranderingen in adult hout Nadat alle elementen hun maximale afmetingen hebben bereikt spreken wij van adult hout. Tijdens de verdere groei heersen nooit dezelfde omstandigheden. Bovendien variëren de afmetingen van de elementen binnen de genetisch vastgelegde grenzen. Sommige cellen worden tijdens hun groei door de ernaast Lees meer…

Houtanatomie 1 – deel 3

Boeken, lijsten, internet etc. Wat gebruiken wij bij het determineren Voor het gebruiken van determinatielijsten, determinatiekaarten of de verschillende Databases op het internet is minstens een minimale kennis van de houtanatomie van belang. Hier geldt bovenal oefening baart kunst. Elke determinatiemethode is zo gemaakt, dat men met behulp van een Lees meer…

Houtanatomie 1 – deel 1

Hout-anatomie Houtsoorten hebben gewoonlijk uiteenlopende eigenschappen die niet altijd gemakkelijk te identificeren zijn. Sommige geslachten (genera) of soorten zijn eenvoudig uit elkaar te houden, maar veel soorten kunnen we echter niet of nauwelijks van elkaar onderscheiden. In sommige gevallen is het niet eens mogelijk om soorten binnen één familie of Lees meer…